Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Návrat do divočiny

Na stránkach sa pracuje

Chovná stanica Návrat do divočiny – Into the Wild (ITW) je zariadenie zamerané na starostlivosť a záchranu zranených, zoslabnutých alebo inak hendikepovaných voľne žijúcich živočíchov so s9dlom v Borinke. Naším hlavným cieľom je umožnenie vrátenia vyliečených zvierat naspäť do ich prirodzeného prostredia. Rôzne druhy živočíchov majú odlišné nároky a vyžadujú si odlišnú opateru. Zraneným živočíchom je u nás poskytnutá odborná veterinárna starostlivosť. Časté a špecifické prípady sú osirelé mláďatá, či vtáčatá vypadnuté z hniezda. Práve tie potrebujú zvláštnu opateru, aby sa zabránilo ich naviazaniu na ľudí a mohli sa po dosiahnutí dospelosti vypustiť  opäť do prírody, kde majú šancu na plnohodnotný život.Kontakt

Návrat do divočiny