Prvá pomoc

Našli ste zraneného živočícha a neviete čo s ním?

Našli ste zraneného divo žijúceho živočícha, či osirelé mláďa a neviete ako správne postupovať pri jeho záchrane? Každý prípad je jedinečný, preto je vždy najlepšie, skôr než niečo urobíte, poradiť sa ešte na mieste s odborníkom (nás môžete kontaktovať na čísle 0948 339 429). Tu je však niekoľko všeobecných rád, ktoré vám môžu pomôcť.

Prvým signálom, že ste našli poraneného živočícha, je jeho neprirodzené správanie, predovšetkým strata prirodzenej plachosti, výrazne zníženie únikovej vzdialenosti, neprirodzené držanie tela, ovísanie krídla, viditeľné zranenia, krvácanie a pod. POZOR: Čo sa týka straty plachosti a zníženia únikovej vzdialenosti, nemusí to platiť pri mláďatách vysokej zveri (jelenčatá, sŕňatá, danielčatá,...). Tieto mláďatá sa totiž cez deň ukrývajú vo vysokej tráve, kde čakajú na matku, ktorá sa môže pásť neďaleko a majú v sebe zakódovanú inú stratégiu („keď sa nepohnem, nik si ma nevšimne a nechajú ma na pokoji“). Mláďatá môžu ležať v tráve úplne bez pohnutia, aj keď sa k nim priblížite na pár krokov, či dokonca stojíte priamo pri nich, aj keď nie sú zranené. V žiadnom prípade ich nechytajte do rúk, ani nehladkajte. Keď matka ucíti na nich váš pach, môže ich opustiť a takéto mláďa samo neprežije.

Tak ako v prípade prvej pomoci u ľudí, aj tu platí postupnosť štyroch T – ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti. Odchytenie poraneného zvieraťa si vždy vyžaduje šetrný prístup. Zviera je možné odchytiť do ľahkej prikrývky alebo väčšej handry, najlepšie je dať ho do primerane veľkej papierovej krabice s vyrezanými otvormi na prístup vzduchu a umiestniť v tichej tmavej miestnosti. Zviera je potom pokojnejšie, zníži sa jeho pohybová aktivita, čím sa zabráni zhoršeniu jeho zranení do príchodu kompetentnej osoby.

Ak potrebuje živočích zahriať (najčastejšie to je nutné hlavne v prípade mláďat), môžete mu dať do krabice termofór, alebo fľašu naplnenú teplou vodou a obalenú v utierke, aby sa zviera nepopálilo o horúci povrch. Seno, či handra na zahriate často nestačí. V prípade mláďat je najlepšie aj priame ľudské teplo.

Keď je zviera zohriate, môžete mu do krabice dať menšiu misku s glukózou alebo trochou vody s rozpustenou štipkou cukru (slúži ako najrýchlejšie doplnenie energie). V prípade vtákov je možné tekutinu, či glukózu podať aj pomocou striekačky s tupou špičkou. Treba však postupovať veľmi opatrne, aby tekutinu omylom nevdýchli a nezačali sa dusiť. Nepodávame ju priamo do zobáka, ale najlepšie je podávať ju pomaly po kvapkách na špičku, či do kútika zobáka. Obyčajne je vták schopný  takto podanú kvapku vody sám potiahnuť do zobáka. Keď zviera dostalo do seba tekutiny, po určitom čase je možné mu podať aj vhodnú potravu. Ak je však zviera zranené potrebuje pred podaním potravy hlavne odborné veterinárne ošetrenie.

Väčšina živočíšnych druhov na Slovensku je chránená viacerými zákonmi, ktoré sa týkajú aj manipulácie s nimi. Akúkoľvek manipuláciu s poraneným živočíchom konzultujte s odborníkom, či už zo štátnych (napr. s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.sopsr.sk) alebo mimovládnych inštitúcií. Zvýšia sa tým šance na jeho záchranu a návrat naspäť do prírody. Ak je nálezom chránený živočích, ktorý je poľovnou zverou, oznámi nález okresnému úradu. Divo žijúce živočíchy navyše nie sú na bezprostrednú prítomnosť ľudí zvyknuté. Preto je potrebné obmedziť ľudský kontakt iba na čas potrebný na záchranu živočícha.

V prípadoch zlomenín je vhodné poškodenú končatinu uložiť do prirodzenej polohy a fixovať ju pomocou obväzu, alebo zabalením do pruhu látky. Ak však nemáte potrebné skúsenosti, tak fixovanie končatín radšej neskúšajte.

 

Ak nájdete zraneného živočícha, alebo osirelé mláďatá, môžete kontaktovať priamo nás na čísle 0948 339 429, alebo volajte číslo 112, kde by vám mali dať kontakt na najbližšiu pobočku Štátnej ochrany prírody, alebo záchrannú stanicu.